Mode Records

$14.99

Kúpiť

Elliott Sharp: Dispersion

Elliot Sharp ‒ Dispersion of Seeds

Elliot Sharp ‒ Palimpsest

Elliot Sharp ‒ The Hidden Variable

Elliot Sharp ‒ Flexagons

ISCM - Slovenská sekcia

14 EUR

Kúpiť

Rolling Tones / In zarter Bewegung

Louis Andriessen ‒ Workers Union

Terry Riley ‒ In C

Martin Burlas ‒ Záznam siedmeho dňa

Milan Adamčiak ‒ Heterophonica II

Milan Adamčiak ‒ Adizione

Marián Lejava ‒ deadline:aria

Earle Brown ‒ December 1952

Daniel Matej ‒ Structures, Pages (… and Improvisations)

František Chaloupka ‒ The Book of Sand

Na 2CD Rolling Tones / In zarter Bewegung sú zaznamenané diela, odlišné z viacerých hľadísk, jednu vlastnosť majú však spoločnú: všetky sú tzv. otvorenými partitúrami (prinajmenšom z hľadiska nástrojového obsadenia). To preto, lebo VENI ACADEMY je otvoreným prostredím pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o interpretáciu súčasnej hudby, a teda nie je možné celkom predvídať, v akej zostave sa v danú chvíľu mladí hudobníci zídu. Za myšlienkou hrať otvorené partitúry je však okrem tohto, takpovediac praktického, hľadiska ešte aj oveľa zásadnejší zámer: Tieto partitúry kladú na interpreta istým spôsobom vyššie nároky na jeho zodpovednosť, kreativitu a osobnostný vklad, ako hudba, ktorá je "do bodky" v notách zaznamenaná skladateľom. A naučiť sa hrať takúto hudbu je vlastne ešte väčšia výzva, ako je to v prípade tzv. tradične notovaných partitúr; je to pozvanie preskúmať priestor "ešte komponovanej, ale už improvizovanej, alebo ešte improvizovanej, ale už komponovanej hudby", osídliť ho, udomácniť sa v ňom a prirodzene sa v ňom pohybovať...

Daniel Matej ‒ umelecký vedúci, dirigent, pulzácia, Ivan Šiller ‒ výkonný riaditeľ, pulzácia, Marián Lejava ‒ dirigent, pulzácia, Branislav Dugovič ‒ klarinet, David Danel ‒ husle, Milan Paľa ‒ viola, viola sólo, Daniela Česlová, Júlia Hollá, Laura Lovišková, Silvia Suchánková, Peter Duchnický, Alice Mikulášová ‒ flauty, Ondřej Milt, Jarmila Steiger, Lucie Steiner ‒ klarinety, Juraj Hodas ‒ tuba, Katarína Brunová, Ľubica Paurová, Barbora Tomášková ‒ klávesové nástroje, Martin Bertič ‒ gitara, Peter Fillo ‒ elektrická gitara, Lenka Novosedlíková ‒ malý bubon, Samuel Hvozdík ‒ djembe, Dominik Palma, Rozália Tomášková ‒ husle, Peter Dvorský, Šimon Truszka ‒ violy Juraj Bajús ‒ kontrabas