VENI ACADEMY: SHEEP UNION

Koncert / 10. októbra - 10. októbra 2021 - 20:00
(En) Radnica, Cikkerova sieň / (En) Banská Bystrica / Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica / SK

Študentský súbor VENI ACADEMY sa predstaví v medzinárodnom zložení v Banskej Bystrici.

VENI ACADEMY je komunitou mladých ľudí, ktorí majú chuť hrať hudbu, s akou sa v škole bežne nestretnú. Spôsob, ako ju hrať im sprostredkúvajú skúsení lektori, najmä hráči z VENI ensemble, ktorí sa starajú o ich ďalší umelecký rast.

Počas jedenásťročnej existencie sa projekt VENI ACADEMY rozrástol do celkom nečakaných rozmerov: z pôvodne skromného zámeru byť kreatívnym prostredím pre študentov slovenských konzervatórií a hudobných akadémií sa teritórium záujemcov postupne rozširovalo najprv na bývalé Československo, neskôr na ďalšie európske krajiny. V súčasnosti sa na projektoch VENI ACADEMY podieľa viac ako 250 študentov, a to nielen z Európy, ale aj z krajín ležiacich mimo nej.

Počas piatich dní, od 6. do 10. októbra 2021 bude “domovom” medzinárodného študentského súboru VENI ACADEMY mesto Banská Bystrica. V spolupráci s Akadémiou umení budú viac ako dve desiatky študentov z piatich krajín Európy študovať novú hudbu pod vedením skúsených lektorov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej Republiky. Jesenná akadémia VENI ACADEMY bude pozostávať z ansámblových skúšok, kreatívnych workshopov, počúvania hudby a diskusií. Súbor naštuduje štyri skladby: Get out of Whatever CAGE Petra Grahama, v slovenskej premiére dielo PO-WER poľského skladateľa Michała Moca a dve svetové premiéry – NARWASTU [no. 2] Daniela Mateja a Sheep Union maďarského skladateľa Pétra Tornyaia. Akadémiu povedú zahraniční lektori Robert Kurdybacha, Péter Tornyai a David Danel; slovenský lektor, skladateľ a pedagóg Tomáš Boroš; umelecký riaditeľ Daniel Matej a výkonný riaditeľ Ivan Šiller.

Záverečný koncert jesennej akadémie VENI ACADEMY s názvom “SHEEP UNION” sa uskutoční v nedeľu, 10. októbra 2021 o 19:00 v Cikkerovej sieni Radnice v Banskej Bystrici. Vstup na koncert je voľný a v režime OTP.

Projekt VENI ACADEMY podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Projekt podporila International Society for Contemporary Music. S podporou SOZA. S finančným príspevkom Hudobného fondu. Partnerom projektu je Akadémia umení v Banskej Bystrici a mesto Banská Bystrica.