Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia
Medená 29
811 02 Bratislava


IČO: 30815070
DIČ: 2021453159
Číslo registrácie: VVS/1-900/90-9430
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK63 0200 0000 0000 5533 4112
SWIFT: SUBASKBX

PODPORTE