VENI ACADEMY je komunitou mladých ľudí, ktorí majú chuť hrať hudbu, s akou sa v škole bežne nestretnú. Spôsob, ako ju hrať im sprostredkúvajú skúsení lektori, najmä hráči z VENI ensemble, ktorí sa starajú o ich ďalší umelecký rast.

Počas deväťročnej existencie sa projekt VENI ACADEMY rozrástol do celkom nečakaných rozmerov: z pôvodne skromného zámeru byť kreatívnym prostredím pre študentov slovenských konzervatórií a hudobných akadémií sa teritórium záujemcov postupne rozširovalo najprv na bývalé Československo, neskôr na ďalšie európske krajiny. V súčasnosti sa na projektoch VENI ACADEMY podieľa viac ako 200 študentov, a to nielen z Európy, ale aj z krajín ležiacich mimo nej.

Okrem množstva úspešných koncertov v rozmanitých prostrediach (od konvenčných koncertných siení, cez neobvyklé priestory, napríklad parky, nákupné centrá alebo električky MHD, až po veľké festivaly, akým je Bažant Pohoda) súbor VENI ACADEMY vydal aj CD titul, ROLLING TONES/in zarter bewegung, ktorý získal prestížne ocenenie Radio_Head_Award 2013 za „najlepší album roka v kategórii Klasická hudba“. V minulom roku v prominentnom americkom vydavateľstve Mode Records vyšlo VENI ACADEMY ďalšie CD, DISPERSION, s hudbou legendárneho amerického skladateľa a multiinštrumentalistu Elliotta Sharpa, ktoré sa nahrávalo počas letnej akadémie v roku 2015 v košických „kasárňach“. Jeho krst sa uskutočnil v rámci spoločného koncertu Elliotta Sharpa, newyorského ansámblu SysOrk a niekoľkých členov VENI ACADEMY v slávnom brooklynskom klube Roulette 1. novembra 2018.

Daniel Matej, 2019

VENI Academy

Daniel Matej

umelecký vedúci

Ivan Šiller

klávesové nástroje, výkonný riaditeľ

Marián Lejava

dirigent

Lektori

Fero Király

klávesové nástroje

Je absolventom Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave kde vyštudoval hru na klavír. Zaoberá sa hudobnými projektmi s presahom do performance, soundartu, inštaláciami, interpretáciam súčasnej hudby, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, hudobnej kompozície a soundartu. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastný software a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s viacdisciplinárnym zameraním. Je autorom hudobného nástroja Zvukodrom (Soundring) určeného deťom a učiteľom hudby/hudobnej výchovy, ako aj zbierky Botanická záhrada, ktorá obsahuje experimentálnu hudbu a hudobno-zvukové hry pre deti. Zbierka sa v ostatnom čase etablovala v priestore slovenských základných umeleckých škôl a stala sa súčasťou hudobnej výchovy detí. Okrem Clustru, ktorý je jeho domovským projektom, je súčasťou mnohých slovenských aj medzinárodných umeleckých platforiem ako VENI, Király&Žabková, Námestie Republiky, Dirt ensemble, Urban H., a iných.

Braňo Dugovič

lektor, klarinet

Doktorandské štúdium absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde v 2007/2008 pôsobil ako odborný asistent. V súčasnosti vyučuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spolupracoval s mnohými domácimi aj zahraničnými umelcami a ansámblami, napr. s N. Bulffonem, M. Valentom, E. Šuškovou, Ostravskou bandou, Cluster ensemble, VENI ensemble, Melos Ethos Ensemble, orchestrami Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice a ďalšími. Na Slovensku premiérovo uviedol diela viacerých domácich i zahraničných skladateľov (Danzi, Mendelssohn, Tate, Zeljenka, Kupkovič, Lejava, Iršai a i.). Účinkoval na viacerých CD nosičoch pre vydavateľstvá ako Diskant, Hudobný fond, Naxos a iné.

David Danel

husle

Študoval hru na husliach na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave (Ladislav Gořula) a na Inštitúte pre umelecké štúdiá (Zdeněk Gola). Venuje sa experimentálnym projektom prepájajúcim umelecké disciplíny a hudobné žánre (napr. predstavenie „Bach“ pre tanečnicu, huslistu, rozprávača a light design, projekt D6 s Davidom Dorůžkom a Danom Dlouhým). Je umeleckým vedúcim súboru súčasnej hudby Prague Modern. Od roku 2016 je riaditeľom českého Hudobného informačného strediska.

Peter Tornyai

Repertoár

Milan Adamčiak

Adizione (1980) @

Poonsoirée (1975) @

Configurazione dei due elementi (1980) @

Penetrations_K @

Modelli per clarinetto solo (1979) @

Fandango (1976) @

Heterophonica II (1971) @

Emotions I (70-te roky 20. storočia) @

Louis Andriessen

Workers Union (1976) @

Bálint Bolcsó

Aria (2011), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Tomáš Boroš

5 kusov pre VENI ACADEMY (2016), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Earle Brown

December 1952 (1952) @

Ivan Buffa

Labyrinth (2011), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Martin Burlas

Záznam siedmeho dňa (1993) @

John Cage

4’33″ (1952) @

František Chaloupka

The Book of Sand (2011), slovenská premiéra @

Peter Groll

Fontana MIX (2011), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Balázs Horváth

Poème Canonique, Trgll (2016), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Magnets I/c (Crux) (2011), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Ivan Končić

Pandora (2015), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Marián Lejava

deadline:aria (2011), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Daniel Matej

Structures, Pages (… and Improvisations) (2010), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Ian Mikyska

this piece is to be played three times, softly (2016), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Michal Paľko

Fujover the fountain square (2011), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Terry Riley

In C (1964) @

Zbigniew Rudziński

Studium na C (1964) @

Vojtěch Šembera

Noční zvukomalba (2016), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Elliot Sharp

Dispersion of Seeds (2003) @

The Hidden Variable (2014), slovenská premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Flexagons (2013), slovenská premiéra @

Palimpsest (2015), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Veronika Škutová

#cityvoice (2016), svetová premiéra / napísané pre VENI ACADEMY @

Karheinz Stockhausen

Aus den sieben Tagen / From the Seven Days (výber) (1968) @

La Monte Young

Composition 1960 #7 (1960) @

Študenti

Martin Adámek klarinet
Marijana Bačelić (HR) flauta
Juraj Bajús kontrabas
Haimoni Balgavá klavír
Tibor Baňa husle
Berta Bánki (HU) flauta, pikola
Anna Bartóková klavír
Hana Bednářová (CZ) klávesové nástroje
Bogumiła Bednarz (PL) husle
Eva Belicová flauta
Amina Belovari (HR) lesný roh
Denisa Beňovská fagot
Juraj Beráts elektrická gitara
Martin Bertič gitara
Katarína Brunová klavír
Daniela Česlová flauta
Katarzyna Chojnacka (PL) husle
Jozef Chovanec akordeón
Tomasz Cieńciała (PL) trúbka
Martina Cínová husle
Stanisław Ciućka (PL) husle
Miriam Čizmek (HR) violončelo
Sara Derejczyk (PL) husle
Simona Deščičková husle
Anna Didiová klávesové nástroje
Dániel Dobri (HU) gitara
Dominika Doniga spev
Štepán Drtina (CZ) violončelo
Peter Duchnický flauta
Kamila Dujavová husle
Peter Dvorský viola
Klaudija Antonia Đikić (HR) violončelo
Bálint Fábry (HU) fagot
Barbara Falkowska (PL) alt
Ábel Fazekas (HU) klarinet, basklarinet
Tibor Feledi klávesové nástroje
Peter Fillo elektrická gitara
Mária Gáliková klarinet
Patrik Gömöri kontrabas
Luan Checchia Gonçalves (CZ) kontrabas
Bogdan Gourskii (HR) kontrabas
Julia Grabińska (PL) husle
Kamila Grela (PL) soprán
Paulina Grochal (PL) husle
Karlo Grubišić (HR) violončelo
Ivana Gudan (HR) flauta
Gergely Gulyás (HU) kontrabas
Kristína Hanzenová hlas
Juraj Hodas tuba
Ondřej Holas (CZ) violončelo
Júlia Hollá flauta
Karolina Horodniczy (PL) soprán
Marzena Horyza (PL) flauta
Mária Hostovičáková akordeón
Martina Hrnečková (CZ) klarinet
Michal Huska klávesové nástroje
Michal Huska klávesové nástroje
Abdul Aziz Hussein (HR) klarinet
Samuel Hvozdík spev, objekty
Alžbeta Irhová gitara
Martina Janegová klávesové nástroje
Magdalena Janowska (PL) alt
Zuzana Jasenková violončelo
Martin Jeriga viola
Veronika Jiráčková flauta
Hana Juríková violončelo
Julianna Jurkiewicz (PL) alt
Jana Kačuriaková akordeón
Witek Kawecki (PL) basgitara
Jakub Kišš husle
Roksana Kluz (PL) violončelo
Mária Kmeťková harfa
Adam Komorowski (PL) klávesy, elektronika
Eduard Kostelník klávesové nástroje
Katarzyna Kowalska (PL) bicie nástroje
Aleksandra Kramnik (PL) flauta
Tomislav Kreš (HR) trúbka
Filip Krišš akordeón
Dominika Križalkovičová flauta
Erika Krkošková klávesové nástroje
Ján Kružliak husle
Natália Kubalcová husle
Maja Kuczera (PL) husle
Anna Kulak (PL) violončelo
Alen Kundih (HR) klarinet
Valdemar Kušan (HR) trúbka
Marta Laurincová violončelo
Stin Lebar (HR) violončelo
Júlia Lederleitnerová spev
Karin Loudová spev
Laura Lovišková flauta
Katarzyna Łyjak (PL) viola
Dora Maganić (HR) husle
Karolina Martin (PL) alt
Annamária Martonyiková klávesové nástroje
Dorota Matejová flauta
Ivana Matica (HR) klávesové nástroje
Mária Matisová husle
Francesco Mazzoleni (IT) bicie nástroje
Małgorzata Mendrek (PL) husle
Paulina Michalska (PL) alt
Varvara Mikhaylova (EE) flauta
Alice Ráchel Mikulášová (CZ) flauta
Ian Mikyska (CZ) elektrická gitara
Ondřej Milt (CZ) klarinet
Ivana Mišić (HR) flauta
Juraj Miškovič lesný roh
Jakub Mitrík gitara
Łukasz Morawski (PL) klarinet
Aleksandra Musioł (PL) soprán
Ewa Mysłakowska (PL) soprán
Hrvoje Novak (HR) husle
Lenka Novosedlíková marimba
Jakub Novotný husle
Marek Ondrej kontrabas
Lucie Páchová (CZ) spev, skladba
Dominik Palma husle
Julian Paprocki (PL) klarinet
Ján Papulák bicie nástroje
Jonatán Pastirčák violončelo
Julia Patan (PL) soprán
Ľubica Paurová klávesové nástroje
Barbara Piątak (PL) alt
Grgur Plavec (HR) husle
Bojan Pleše (HR) klávesové nástroje
Sabina Pona (PL) husle
Jesse Reis (PL) husle
Paulína Rónaiová hoboj
Igor Šajatović (HR) kontrabas
Henrieta Samselyová husle
Regula Scherrer (SWI) husle
Adam Sedlický dirigent
Vojtěch Šembera (CZ) spev, objekty
Marta Sever hoboj
Weronika Sieklucka (PL) flauta
Zora Šikrová klávesové nástroje
Jaanus Siniväli (EE) kontrabas
Nina Sivošová flauta
Veronika Škutová klávesové nástroje
Jakub Slávik lesný roh
Michalina Śliwska (PL) flauta
Katarina Sobočan (HR) klávesové nástroje
Ján Sojka klarinet
Anastazja Elżbieta Sosnowska (PL) hlas
Anastazja Sosnowska (PL) soprán
Sandra Steciak (PL) violončelo
Jarmila Steigerová klarinet
Lucie Steiner (CZ) klarinet
Anna Štepánová (CZ) husle
Silvia Suchánková flauta
Mika Svensson (SWE) viola
Jana Svepešová klávesové nástroje
Adam Svitač gitara
Michal Svorada elektrická gitara
Anna Sydoruk (PL) alt
Štefan Szabó elektrická gitara
Jakub Szczygieł (PL) flauta
Adam Szendrei husle
Paulina Szonowska (PL) husle
Ela Tanistra (PL) soprán
Ján Tkáč spev
Amelia Tokarska (PL) harfa
Barbora Tomášková klávesové nástroje
Rozália Tomášková husle
Barbara Tomaszewska (PL) husle
Šimon Truszka viola
Michaela Turcerová alt saxofón
Matúš Uhliarik klávesové nástroje
Peter Ulmann hoboj
Magdalena Urbanek (PL) alt
Kristína Verčimáková klávesové nástroje
Ondrej Veselý gitara
Sanda Vidaković (HR) flauta
Veronika Vitázková flauta
Marco Vlasák dirigent
Ibolya Vörösváry (HU) viola
Magdaléna Vrabčeková orff
Magdalena Wawrzyniak-Śliwska (PL) soprán
Monika Winnicka (PL) alt
Pavel Zlámal (CZ) saxofón

Hostia

Branislav Belorid pozauna
Tomáš Boroš Orffovské nástroje
Anna Čonková spev / pohyb
Kornél Fekete-Kovács (HU) dirigent
Alex Guevara (PE) digital artist
Balázs Horváth (HU) dirigent
Hilary Jeffery (GB) pozauna
Danijel Jurišić (HR) elektrická gitara
Dalibor Kocián vibrafón
Robert Kolář trúbka
Barbora Kolářová flauta
Zygmunt Krauze (PL) klavír, kompozícia
Robert Kurdybacha (PL) kompozícia, dirigovanie
Boris Lenko akordeón
Jozef Lupták violončelo
Michal Matejka elektrická gitara
Michal Nejtek (CZ) kompozícia
Milan Osadský akordeón
Milan Paľa husle, viola
Marek Piaček flauta
Zbyněk Prokop elektronika
Ronald Šebesta klarinet
Elliott Sharp (USA) elektrická gitara
Attila Tverďák elektrická gitara
Juraj Vajó klávesové nástroje
Helga Varga Bach spev

Spolupracovníci

Juraj Beráts produkcia
Irena Lányiová produkcia
Barbora Kandrová produkcia
Lucia Šimková produkcia
Michaela Gáboríková produkcia
Inka Sečíková produkcia
Erika Krkošková asistent produkcie
Zuzana Jasenková asistent produkcie

Recenzie

Robert Kolář

Hudobný život

5/01/2014

Muzički biennale Zagreb 2015: svetový festival so slovenskou príchuťou

Program bienále bol skutočne impozantný – stačí spomenúť niekoľko mien renomovaných súborov či sólistov (Klangforum Wien, Asko|Schönberg Ensemble, Musikfabrik, Daan Vandewalle...) alebo skladateľov (Thomas Adès, Kaija Saariaho, Bruno Mantovani, George Benjamin, Michel van der Aa), na ktorých kládla dramaturgia zvláštny dôraz. A v tomto kontexte sa objavil sólový recitál Milana Paľu a rad koncertov súboru VENI ACADEMY pripravených v spolupráci s vybranými študentmi záhrebskej Hudobnej akadémie a na nich, prirodzene, hudba slovenských autorov.

Ján Tkáč

Hudobný život

8/01/2015

Elliott Sharp: „Ak chcete byť umelcom, vaše umenie by malo byť úplne spojené s tým, ako žijete.“

Americký skladateľ, improvizátor a gitarista Elliott Sharp bol hosťom Letnej akadémie VENI ACADEMY v košických Kasárňach Kulturparku. Študentský súbor pod taktovkou Mariána Lejavu tam nahrával jeho kompozície, ktoré potom zazneli na koncerte v rámci festivalu ARS NOVA. Okrem toho, že spoluúčinkoval ako sólista na elektrickej gitare a dohliadal na priebeh nahrávania, zdieľal so študentmi i lektormi spomienky na newyorskú avantgardu, Cagea, Feldmana, hovoril o plánoch do budúcnosti, ale aj o svojom pohľade na estetiku či filozofiu tvorby...

Robert Kolář

Hudobný život

3/01/2014

VENI ACADEMY: Rolling Tones / In zarter Bewegung

CD som „zhltol“ na jedno posedenie a prakticky hneď sa mi žiadalo vypočuť si ho znova. Keď som premýšľal nad príčinou, uvedomil som si, že tu významnú úlohu hrá umne zostavená dramaturgia.