VENI ACADEMY – 7 on-line webinárov o súčasnej hudbe

Webinár / 22. mája - 29. mája 2021 - 0:00
Zoom / on-line / / SK

VENI ACADEMY je komunitou mladých ľudí, ktorí majú chuť hrať hudbu, s akou sa v škole bežne nestretnú. Spôsob, ako ju hrať im sprostredkúvajú skúsení lektori, najmä hráči z VENI ensemble, ktorí sa starajú o ich ďalší umelecký rast.

Počas takmer jedenásťročnej existencie sa projekt VENI ACADEMY rozrástol do celkom nečakaných rozmerov: z pôvodne skromného zámeru byť kreatívnym prostredím pre študentov slovenských konzervatórií a hudobných akadémií sa teritórium záujemcov postupne rozširovalo najprv na bývalé Československo, neskôr na ďalšie európske krajiny. V súčasnosti sa na projektoch VENI ACADEMY podieľa viac ako 200 študentov, a to nielen z Európy, ale aj z krajín ležiacich mimo nej.

VENI ACADEMY prináša z dôvodu protipandemických opatrení sériu 7 webinárov, ktoré sú určené pre študentov a učiteľov hudby.

Webináre v dĺžke 2 hodiny povedú lektori VENI ACADEMY – Tomáš Boroš, Andrea Bálešová, Daniel Matej a Ivan Šiller.

Uskutočnia sa na platforme Zoom, kde budú voľne dostupné pre všetkých registrovaných účastníkov. Vďaka platforme Zoom budú webináre interaktívne a budete sa do nich môcť aktívne zapojiť.

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia cez registračný formulár.

Plagát k webinárom nájdete tu.

Zoznam webinárov:

sobota, 22.5.2021, 9:00 – 11:00 – Základný kameň hudby I (1)

sobota, 22.5.2021, 14:00 – 16:00 – Notácie (2)

sobota, 22.5.2021, 17:00 – 19:00 –  Otvorené partitúry v ansámblovej hre (3)

nedeľa, 23.5.2021, 9:00 – 11:00 – Základný kameň hudby II (4)

nedeľa, 23.5.2021, 14:00 – 16:00 – John Cage a kaktus, hračkársky klavír, vaňa a ticho (5)

sobota, 29.5.2021, 14:00 – 16:00 – Klavírna etuda v 20. storočí (6)

sobota, 29.5.2021, 17:00 – 19:00 – Bagately (7)

Charakteristiku jednotlivých webinárov nájdete nižšie na tejto stránke.

 

VENI ACADEMY: ZÁKLADNÝ KAMEŇ HUDBY I (1_SK)

Time: May 22, 2021 9:00 AM

https://us02web.zoom.us/j/83209647676?pwd=clNiL0NlcWpDOXFsUzFhc244OVdvUT09

Meeting ID: 832 0964 7676

Passcode: veni

Sli.do otázky: https://app.sli.do/event/scz74wie

#veniwebinars1

VENI ACADEMY: NOTÁCIE (2) (2_SK)

Time: May 22, 2021 02:00 PM

https://us02web.zoom.us/j/87579988110?pwd=VFFqS1E0L1VnV0lKRENxY09HbzFuUT09

Meeting ID: 875 7998 8110

Passcode: veni

Sli.do otázky: https://app.sli.do/event/scz74wie

#veniwebinars1

VENI ACADEMY: OTVORENÉ PARTITÚRY V ANSÁMBLOVEJ HRE (3_SK)

Time: May 22, 2021 05:00 PM

https://us02web.zoom.us/j/86506734246?pwd=VmU0WVdNK2dvWStIWkpBMjZVMnMrUT09

Meeting ID: 865 0673 4246

Passcode: veni

Sli.do otázky: https://app.sli.do/event/scz74wie

#veniwebinars1

VENI ACADEMY: ZÁKLADNÝ KAMEŇ HUDBY II (4_SK)

Time: May 23, 2021 09:00 AM 

https://us02web.zoom.us/j/83279717487?pwd=eFFZZ3N1dFg1RjNMZ0RhazZuaWRDUT09

Meeting ID: 832 7971 7487

Passcode: veni

Sli.do otázky: https://app.sli.do/event/scz74wie

#veniwebinars1

VENI ACADEMY: JOHN CAGE A KAKTUS, HRAČKÁRSKY KLAVÍR, VAŇA A TICHO (5_SK)

Time: May 23, 2021 02:00 PM 

https://us02web.zoom.us/j/87585422653?pwd=cWxJcjB6dUJqVlo2WEp4YzJNY3BGQT09

Meeting ID: 875 8542 2653

Passcode: veni

Sli.do otázky: https://app.sli.do/event/scz74wie

#veniwebinars1

VENI ACADEMY: HUDOBNÁ SITUÁCIA (CZ_2)

Time: May 29, 2021 10:00 AM

https://us02web.zoom.us/j/85121068991?pwd=RGZqdEVEcjVTM2xXd2IxWVZFdG9Hdz09

Meeting ID: 851 2106 8991

Passcode: veni

Sli.do otázky: https://app.sli.do/event/0meohmtu

#veniwebinars2

VENI ACADEMY: KLAVÍRNA ETUDA V 20. STOROČÍ (6_SK)

Time: May 29, 2021 02:00 PM

https://us02web.zoom.us/j/86792282668?pwd=cjBFaWcrZlJCaHkzaEV4dUxESWxQdz09

Meeting ID: 867 9228 2668

Passcode: veni

Sli.do otázky: https://app.sli.do/event/0meohmtu

#veniwebinars2

VENI ACADEMY: BAGATELY (7_SK)

Time: May 29, 2021 05:00 PM 

https://us02web.zoom.us/j/84001988993?pwd=Zmd5R2FPdDVkdjF3ekxBQ0E3eENKZz09

Meeting ID: 840 0198 8993

Passcode: veni

Sli.do otázky: https://app.sli.do/event/0meohmtu

#veniwebinars2

Organizátor:

Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia, občianske združenie

Medená 29, 811 02 Bratislava

IČO: 30815070, DIČ: 2021453159

Kontaktná osoba: Mgr. art. Juraj Beráts, PhD., 0948 531 744, iscm.slovak@gmail.com

Projekt podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. S podporou SOZA. S finančným príspevkom Hudobného fondu.

_____________________

VENI ACADEMY: Základný kameň hudby I (1)

sobota, 22.5.2021, 9:00 – 11:00

Webinár povedú: Tomáš Boroš, Ivan Šiller a Daniel Matej

Miesto: Zoom

Poplatok: webinár je dostupný zdarma

Charakteristika webinára

Zvuk, vlastnosti zvuku, elementy hudby a ich radenie, pulz, zvukové kombinácie, vrstvenie, štruktúra, forma a stavba hudobného celku. 

Kompozícia je usporiadanie prvkov do celku. Najskôr teda pohľadáme tie prvky, potom medzi nimi vytvoríme nejaké vzťahy, pospájame ich, zoradíme, skombinujeme. Napokon sa na svoju stavbu pozrieme ako na celok – z odstupu (možno sa nám zachce trochu ju okresať alebo rozšíriť, preskupiť, zahustiť, preriediť?). Je nekonečne veľa možností, ako prvky usporiadať a vytvoriť z nich celok. S istotou možno povedať iba to, že jedine vaše riešenie bude to správne, a že vznikne to, čo tu ešte nebolo.    

_____________________

VENI ACADEMY: Notácie (2)

sobota, 22.5.2021, 14:00 – 16:00

Webinár povedú: Andrea Bálešová, Daniel Matej a Tomáš Boroš

Miesto: Zoom

Poplatok: webinár je dostupný zdarma

Charakteristika webinára

Kľúčové pojmy: notový zápis, partitúra, grafické symboly v hudbe, fixácia hudobnej predstavy, vizuálne vnímanie hudobného diela, otvorené partitúry, interpretácia

Pod pojmom hudobná notácia alebo notový zápis rozumieme systém záznamu hudobnej kompozície pomocou ustálených grafických symbolov, ktorý umožňuje zvukovú realizáciu hudobného diela. Aj keď tradičná hudobná notácia tvorí základ písomnej fixácie diela i v súčasnosti, vývoj hudobného myslenia, nové koncepcie a experimenty v hudbe ovplyvňujú aj spôsoby zaznamenávania kompozičných predstáv. Hudba 20. storočia a diela súčasných autorov tak prinášajú interpretom nemálo starostí: v partitúre sa častokrát „objavia“ nové znaky, grafické útvary, čísla, pokyny, akcie, dokonca prázdne miesta!

V našom webinári si priblížime vývoj notácie a budeme sa špeciálne venovať konceptom v hudbe 20. storočia, ktoré priniesli nové formy zápisu hudobného diela. V súčinnosti s tým si priblížime aj spôsob a možnosti výkladu takýchto  partitúr. Spoločne sa zamyslíme, či je vôbec možné  a do akej miery hudbu „zapísať“, ktoré hudobné parametre sú už v tradičnom hudobnom zápise  aproximatívne, aké výzvy prináša interpretovi grafická či otvorená partitúra…? Taktiež budeme diskutovať o hudbe, ktorá umožňuje rôznorodé spôsoby výkladu hudobného zápisu. Zamyslíme  sa nad mierou „záväznosti a abstrakcie“ jej zápisu, pouvažujeme nad „slobodou“  pri jej interpretácii.

 

_____________________

 

VENI ACADEMY: Otvorené partitúry v ansámblovej hre (3)

sobota, 22.5.2021, 17:00 – 19:00

Webinár povedú: Daniel Matej a Tomáš Boroš

Miesto: Zoom

Poplatok: webinár je dostupný zdarma

Charakteristika webinára

Otvorené partitúry v ansámblovej hre – výzva ku kreatívnym interpretačným riešeniam

Otvorená partitúra je istým spôsobom „neukončené“ hudobné dielo, ktoré skladateľ zaznamenal buď tradičnou notáciou, verbálne, alebo graficky, ale ponechal viaceré parametre (inštrumentálne obsadenie, rytmickú zložku, výškovú zložku a pod.) „otvorené“, a teda tým akoby pozval interpreta k „spoluautorstvu“ výsledného tvaru.

Ansámblová hra je pojem, ktorým sa všeobecne rozumie spoločné hranie na hudobných nástrojoch, resp. spoločné spievanie, ktorého sa zúčastňujú najmenej dvaja hudobníci, pričom horná hranica počtu participujúcich hudobníkov nie je obmedzená. Týmto pojmom sa v súčasnosti často dopĺňajú pojmy komorná či orchestrálna hra, ktoré sú naopak vymedzené rozhraniami v počte participantov, ako aj ich inštrumentálnym obsadením.

Otvorené partitúry sú mimoriadne vhodným repertoárom pre realizáciu ansámblovej hry, pretože mnohé z nich sú koncipované tak, aby ich mohli realizovať zdatní aj menej zdatní hudobníci, a práve svojou „otvorenosťou“ kladú dôraz hlavne na kreatívne interpretačné riešenia.

Účastníkov seminára oboznámime s viacerými príkladmi z tejto oblasti hudby, vysvetlíme si jednotlivé zadania a na konkrétnych zvukových (resp. zvukovoobrazových) príkladoch ukážeme možnosti ich realizácie.

Kľúčové pojmy: skladateľ, dielo, otvorené dielo, otvorená partitúra, interpret, reprodukcia, produkcia, ansámblová hra, voľná improvizácia, riadená improvizácia, dirigovaná improvizácia, DIY nástroje, lo-fi elektronika

 

_____________________

VENI ACADEMY: Základný kameň hudby II (4)

nedeľa, 23.5.2021, 9:00 – 11:00

Webinár povedú: Tomáš Boroš a Ivan Šiller

Miesto: Zoom

Poplatok: webinár je dostupný zdarma

Charakteristika webinára

Dĺžka a výška zvuku: metrum, rytmus, rytmický a melodický motív. Práca s rečou: rytmizácia, melodizácia, vrstvenie línií, forma, skladba. 

Opäť budeme radiť prvky do celku (ako v Základnom kameni I), zaostríme však viac na tie prvky i na ten celok. Vedome budeme skúmať, čo sa s prvkami zvuku stane, keď rozlične pomeníme ich dĺžku a výšku. Kombináciou trvania a frekvencie zvuku vytvoríme rytmické a melodické modely (motívy)  a päť sa pustíme do komponovania celku. Pohráme sa aj s rečou, lebo ľudská reč má všetky výrazové prostriedky hudby a ňou vytvorený text zasa veľmi podobnú štruktúru ako hudba.

_____________________

VENI ACADEMY: John Cage a kaktus, hračkársky klavír, vaňa a ticho (5)

nedeľa, 23.5.2021, 14:00 – 16:00

Webinár povedú: Ivan Šiller

Miesto: Zoom

Poplatok: webinár je dostupný zdarma

Charakteristika webinára

Všade okolo nás môžeme nachádzať inšpiráciu a materiál pre vlastnú tvorbu. Vieme premeniť  každodenné úlohy a udalosti (nech sa nám zdajú akokoľvek triviálne) na  umenie. Jedným z najväčších inovátorov umeleckého myslenia 20 storočia bola americký skladateľa inovátor John Cage. Cage vraví že „nech sme kdekoľvek, počujeme hlavne hluk. Keď ho ignorujeme, vyrušuje nás, keď ho však začneme počúvať môže nás fascinovať a inšpirovať k vlastnej tvorbe.“ John Cage vo svojich skladbách použil takmer všetok hudobný a nehudobný materiál, ktorý mal k dispozícii. My sa spolu pozrieme z blízka na jeho skladby Branches, Suite for Toy Piano, Water Walk a 4 ´33´´ a niekoľko  performatívnych  predstavení,  ktoré vytvoril s tanečníkom Merce Cunninghamom.

_____________________

VENI ACADEMY: Klavírna etuda v 20. storočí (6)

sobota, 29.5.2021, 14:00 – 16:00

Webinár povedú: Andrea Bálešová a Ivan Šiller

Miesto: Zoom

Poplatok: webinár je dostupný zdarma

Charakteristika webinára

Klavírne etudy sú pre klaviristov alfou a omegou ich hudobného vzdelávania. Sprevádzajú ich od ich klavírnych začiatkov až po koncertné pódiá. V 19. storočí sa klavírna etuda stala sa priestorom na prezentáciu najvyšších klaviristických zručností. Kam sa ubrala klavírna etuda v 20. storočí? Odpoveď na túto otázku sa pokúsime objasniť v našom webinári, ktorý poskytne pohľad na vývoj etudy v 20. storočí a v živej interpretácii ponúkne významné diela tohto druhu klavírnej tvorby.

Na realizácii projektu sa budú okrem lektorov Andrey Bálešovej a Ivana Šillera  podieľať študenti Cirkevného konzervatória: Marek Lukáč, Adam Baranec a Terézia Froncová  z klavírnej triedy Andrey Bálešovej. 

Diela: M. Moszkowski, Ph. Glass, E. Rautavaara, G. Ligeti, C. Nancarrow, J. Cage, M. Kagel   

_____________________

VENI ACADEMY: Bagately (7)

sobota, 29.5.2021, 17:00 – 19:00

Webinár povedú: Andrea Bálešová a Ivan Šiller

Miesto: Zoom

Poplatok: webinár je dostupný zdarma

Charakteristika webinára

Bagatela je názov pre krátku skladbu. Drobnosť. Maličkosť. 

V roku 1948 austrálska poetka Pam Brown napísala: „Keď sa svet zdá obrovský, temný a nezmyselný, sústreď sa na maličkosti – slnko presvitajúce pomedzi listy, mačku schúlenú v tvojom lone, chuť jablka, trblietajúcu sa pavučinu. Na veľké zázraky bude čas neskôr – teraz je čas na nežné, milé a známe veci.“ 

Počas posledného večera webinárov VENI ACADEMY budeme mať možnosť vypočuť si  a porovnať klavírne skladby menšieho rozsahu súčasných slovenských a svetových skladateľov, porozmýšľame nad dôležitosťou ticha v hudbe a kvalitou klavírneho tónu.