VENI ACADEMY: Hudobná situácia

Webinár / 29. mája 2021 / 10:00 - 12:00
Zoom / on-line / / SK

on-line webinár pre študentov z Českej republiky

sobota, 29.5.2021, 10:00 – 12:00

Webinár povedú: Tomáš Boroš a Ivan Šiller

Miesto: Zoom

Poplatok: webinár je dostupný zdarma

VENI ACADEMY je komunitou mladých ľudí, ktorí majú chuť hrať hudbu, s akou sa v škole bežne nestretnú. Spôsob, ako ju hrať im sprostredkúvajú skúsení lektori, najmä hráči z VENI ensemble, ktorí sa starajú o ich ďalší umelecký rast.

Počas takmer jedenásťročnej existencie sa projekt VENI ACADEMY rozrástol do celkom nečakaných rozmerov: z pôvodne skromného zámeru byť kreatívnym prostredím pre študentov slovenských konzervatórií a hudobných akadémií sa teritórium záujemcov postupne rozširovalo najprv na bývalé Československo, neskôr na ďalšie európske krajiny. V súčasnosti sa na projektoch VENI ACADEMY podieľa viac ako 200 študentov, a to nielen z Európy, ale aj z krajín ležiacich mimo nej.

VENI ACADEMY prináša z dôvodu protipandemických opatrení sériu webinárov, ktoré sú určené pre študentov a učiteľov hudby.

Tento webinár sa uskutoční sa na platforme Zoom a bude voľne dostupné pre všetkých registrovaných účastníkov. Vďaka platforme Zoom bude webinár interaktívny a budete sa do neho môcť aktívne zapojiť.

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia cez registračný formulár.

Charakteristika webinára

Skladba zblízka a zvnútra. Kompozičné postupy, situácie, koncepty, idey. Vizualizácia hudby: prsty, klaviatúra, grafický záznam. Kompozícia – interpretácia – percepcia, hudobná semiotika a komunikácia. 

Na príkladoch klavírnej tvorby Tomáša Boroša vytvoríme (mini)katalóg kompozičných postupov. Niektoré z nich sa stanú východiskom pre vaše vlastné riešenia. Inšpiráciou budú ukážky zvukových možností klavíra, spôsobov hry, ale aj možnosti vytvárania hudobnej štruktúry, hudobnej situácie a jej ďalšom modelovaní do víťazného celku – formy, stavby, skladby. Tiež pouvažujeme nad funkčnosťou komunikácie bez slov – od skladateľa k poslucháčovi a naspäť.